رستوران هتل بزرگ امام رضا ( علیه السلام ) افتخار دارد در روزهای شنبه – دوشنبه و چهارشنبه اجرای موسیقی زنده در رستوران خود داشته باشد