برگزاری اولین استند آپ کمدین شهر خمین

 پدر استند آپ کمدین ایران جناب آقای حمیدرضا ماهی صفت در مجموعه تالار های هتل بزرگ امام رضا (علیه السلام)