جناب آقای محمد رضا میرزایی مدیر عامل هتل بزرگ امام رضا ( علیه السلام) با بیان اینکه سلامت افراد جامعه یکی از عوامل اصلی پویایی و رشد و  توسعه آن جامعه است و برای تامین سلامت جامعه اصلی ترین عامل، غذای سالم و مطمئن است. غذای نا سالم موجب خمودگی انسانها، غیر فعال شدن بخش مهمی از جامعه و درگیری عده دیگری برای خدمت رسانی به بخش بیمار و ناسالم می گردد  و خسارت جبران ناپذیری برای جامعه ببار می آورد. سلامت کامل افرادجامعه زمانی تامین می گردد که غذای سالم و کافی در دسترس سلولهای بدن قرار گیرد. شرط اول دستیابی به این مهم، سلامت مواد اولیه غذایی وانجام مراحل بعدی تا مرحله مصرف است. اما در شرایط حاضر سلامت فراورده¬های غذایی دستخوش عوامل زیادی است.با توجه به این اصل هتل بزرگ امام رضا ( علیه السلام) اقدام به ساخت و راه اندازی مزرعه سالم و سبز نموده است به طوری که 60 % از مواد اولیه غذایی اعم از صیفی جات و سبزیجان -و گوشت سفید  به صورت سالم و ارگانیک در مزرعه هتل تولید و به مصرف روزانه هتل میرسد.